In house semináře


 

Obsah a struktura

Jedná se o jednotlivé semináře nebo celý blok seminářů, který je vypracován dle přání zákazníka tzv. „na klíč“.

Proto jsou při přípravě těchto seminářů brány v úvahu specifické požadavky jednotlivých zadavatelů s důrazem na vybraná témata.

Tyto semináře lze pořádat jak v oboru farmaceutické medicíny, tak i marketingu nebo je vhodně kombinovat.

Cena

Je stanovena podle rozsahu jednotlivého kurzu.

Termín

Stanoven individuálně po dohodě se zadavatelem.
EUROPEAN PHARMA
SCHOOL, s.r.o.

U Družstva Práce 734/43

Praha 4 - Podolí

tel.: +420 602 781 898

info@eps-eu.com

www.eps-eu.com


Novinky

Pro skupinky 4-7 osob uspořádáme na klíč malý cyklus seminářů

MINIMUM FARMACEUTICKÉ MEDICÍNY.

Více informací zde.


EPS úspěšně ukončila
v rámci operačního programu adaptabilita projekt:

Vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti přenosu biomedicínských technologií do praxe

pro ÚEM AV ČR.

 


 
European Pharma School