Proběhlé semináře

 

 

 

 

MONITORACE I. (základní kurz)

SPECIÁLNÍ HOSTÉ:

MUDr. Alice Němcová, vedoucí Oddělení klinického hodnocení (SÚKL)

MUDr. Jiří Stanek, Ph.D., M.Sc., SCRM (Medpace Inc.)

 

Přednášející:

MUDr. Aleš Horáček (European Pharma School)

 

Termín konání: 24. února 2010 od 9 do 16:00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál IBC ÚEM AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4

Cena semináře: 6.500,- Kč + DPH

 

Program semináře:

 

9:00 - 10:30
Monitor a jeho role v procesu klinického hodnocení léčiv (Dr.Jiří Stanek)
Principy ICH-GCP, EU CTD, legislativa v klinickém hodnocení léčiv – (Dr.Jiří Stanek)

10:30 - 10:45 Coffee break

10:45 - 12:00
Výběr center klinického hodnocení léčiv, feasibility (Dr.Aleš Horáček)

Dokumentace před zahájením klinického hodnocení léčiv (Dr.Aleš Horáček )

12:00 - 12:30 Oběd

12:30 - 13:45

Zahájení klinického hodnocení léčiv ( Dr.Jiří Stanek)

Monitorace během klinického hodnocení léčiv (Dr.Jiří Stanek)

Audity, účel a jak k nim přistupovat v praxi (Dr.Aleš Horáček, Dr.Jiří Stanek)

13:45 - 14:00 Coffee break

14:00 - 16:00 Novinky v oblasti klinického hodnocení léčiv - z pohledu SÚKLu - Dr. Alice Němcová

 

Seminář je určen začínajícím monitorům, zaměstnancům farmaceutických firem, CRO a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti, kteří potřebují získat základní přehled, respektive aktualizaci v oblasti monitorace.


 


 

KLINICKÉ STUDIE FÁZE I. (přehled)

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

MUDr. Tomáš Hauser (Zentiva)

RNDr. Luděk Bažant, CSc. (CEPHA)

MUDr. Ondřej Slanař (SÚKL)

Dr. Pieter Guelen - nezávislý auditor (Holandsko)

MUDr. Petr Janda (European Pharma School)

 

Termín konání:

29. ledna 2009 od 9 do 16:00 hodin

 

Místo konání:

Konferenční centrum City, Praha 4 - Pankrác

 

Cena semináře:

6.500,- Kč + DPH

 

Program semináře:

 

09.00 Registration and Coffee

09.30 Opening - Petr Janda

09.40 The Climate for Bioequivalence studies in the Czech Republic, regulatory obstacles and procedures, a view from daily practice Ludek Bazant

10.10 New EMEA guidelines for equivalence - Pieter Guelen

11.00 Coffee break

11.15 Studies with biosimilars, practical approach and study designs - Pieter Guelen

12.00 Experiences with bioequivalence studies, a view from industry - Tomas Hauser

12.45 Lunch Break

13.30 Clinical equivalence studies practical aspects - Pieter Guelen

14. 15 Clinical equivalence studies, regulatory aspects - Ondrej Slanar

15.00 Tea Break

15.15 Inhaled products Practical approach and study designs - Pieter Guelen

16.00 In vitro / in vivo correlations and biowaivers How and when to use Pieter Guelen

16.45 Closing remarks - Petr JandaLegislativa provádění klinického hodnocení léčiv a její implikace do právního prostředí ČR

Odborný garant: JUDr. Šárka Špeciánová
 Speciální host: MUDr. Alice Němcová
– vedoucí Oddělení klinického hodnocení (SÚKL)

  

Termín konání: 2. prosince 2008 od 9 do 16:30 hodin

Místo konání:  Konferenční centrum City, Praha 4 - Pankrác, Žlutý sál

Cena semináře: 6.500,- Kč

 

Program semináře:

9:00 – 9:30      Úvod

9:30 – 11:00    Klinické hodnocení léčiv - změny v zákoně o léčivech od 1.1.2008  - JUDr. Šárka Špeciánová

11:00 – 11:15 coffee break

11:15 – 12:00 Nová vyhláška č. 226/2008 Sb., aktuální úprava distribuce léčiv do centra při provádění klinického hodnocení léčiv -  MUDr. Alice Němcová

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 14:30 Pediatrická klinická hodnocení léčiv - JUDr. Šárka Špeciánová

14:30 – 14:45 tea break

14:45 – 16:15 Neintervenční studie - JUDr. Šárka Špeciánová

 

 

 

MONITORACE I. (základní kurz)

 

SPECIÁLNÍ HOSTÉ:

MUDr. Alice Němcová, vedoucí Oddělení klinického hodnocení (SÚKL)

Dr. Pieter Guelen - nezávislý auditor (Holandsko)

 
Přednášející:

MUDr. Petr Janda, MUDr. Aleš Horáček (European Pharma School)

 

Termín konání:

26. listopadu 2008 od 9 do 16:00 hodin

 

Místo konání:

Konferenční místnost Sedmé nebe, hotel OYA, Na Pankráci 109, Praha 4 (nedaleko stanice metra Pražského povstání) - http://www.hoteloya.cz/cs/kontakt.php

 

Cena semináře:

6.500,- Kč

 

Program semináře:

9:00 - 9:45

Nová vyhláška č. 226/2008 Sb., aktuální úprava distribuce léčiv do centra při provádění klinického hodnocení léčiv - MUDr. Alice Němcová

9:45 - 11:00 

Monitor a jeho role v procesu klinického hodnocení léčiv
- MUDr. Petr Janda

Principy ICH-GCP, EU CTD, legislativa v klinickém hodnocení léčiv

- Dr. Pieter Guelen

11:00 - 11:15 coffee break

11:15 - 12:00

Audity, účel a jak k nim přistupovat v praxi - Dr. Pieter Guelen

12:00 - 13:00

Dokumentace před zahájením klinického hodnocení léčiv
- Protokol, CRF, Investigator Brochure, IMPD - MUDr. Petr Janda

- Dokumenty pro etickou komisi, dokumenty pro regulatorní orgán
- MUDr. Aleš Horáček

13:00 - 13:45 oběd

13:45 - 14:15

Výběr center klinického hodnocení léčiv, feasibility - MUDr. Petr Janda

14:15 - 15:00

Zahájení klinického hodnocení léčiv – MUDr. Aleš Horáček

- Investigator meeting, dokumenty nutné pro zahájení studie, iniciační návštěva

15:00 - 15:15 tea break

 

15:15 - 16:00

Monitorace během klinického hodnocení léčiv – MUDr. Aleš Horáček

- Verifikace zdrojových dat, monitorace během klinického hodnocení léčiv, podvody a chyby

 


 

Legislativa provádění klinického hodnocení léčiv 
a její implikace do právního prostředí ČR

 

Odborný garant:

JUDr. Šárka Špeciánová


Speciální host:

MUDr. Alice Němcová – vedoucí Oddělení klinického hodnocení (SÚKL)

 

Termín konání:

2. prosince 2008 od 9 do 16:30 hodin

 
Místo konání:  

Konferenční centrum City, Praha 4 - Pankrác, Žlutý sál

 
Cena semináře:

6.500,- Kč

 

Program semináře:

 

9:00 – 9:30      Úvod

9:30 – 11:00    Klinické hodnocení léčiv - změny v zákoně o léčivech od 1.1.2008  - JUDr. Šárka Špeciánová

11:00 – 11:15 coffee break

11:15 – 12:00 Nová vyhláška č. 226/2008 Sb., aktuální úprava distribuce léčiv do centra při provádění klinického hodnocení léčiv
-
 MUDr. Alice Němcová

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 14:30 Pediatrická klinická hodnocení léčiv

- JUDr. Šárka Špeciánová

14:30 – 14:45 tea break

14:45 – 16:15 Neintervenční studie - JUDr. Šárka Špeciánová

 


FARMAKOEKONOMIKA

 

Odborný garant:  MUDr. Antonín Malina, PhD, MBA

Termín konání:  24. června 2008

Místo akce: Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 4 

 

 

 

900 – 1000        Úvod do farmakoekonomiky – význam a současné postavení

MUDr. Tomáš Doležal, PhD.

 

1000 – 1045      Hodnocení nákladové efektivity v Evropě 

MUDr. Tomáš Doležal, PhD.

 

1045 – 1100      káva

 

1100 – 1130      Hodnocení kvality života                      

MUDr. Jana Skoupá

1130 – 1200      Typy farmakoekonomických analýz I.

MUDr. Jana Skoupá, MUDr. Tomáš Doležal

1200 – 1300      oběd                                                  

 

1300 – 1400      Typy farmakoekonomických analýz II.

MUDr. Tomáš Doležal, PhD., MUDr. Michal Prokeš

 

1400 – 1500      Jak hodnotit farmakoekonomickou studii

MUDr. Michal Prokeš

1500 – 1515      káva

1515 – 1545      Nová právní úprava úhrad léčiv                                                                 JUDr. Ondřej Dostál

 

1545                   Diskuze

 

 


 

MONITORACE PRO POKROČILÉ

 

Termín konání:  14. května 2008

Místo akce: Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 4 

Cena semináře:  6.500,- Kč 

 

9:00 – 9:45  Monitorace a monitor – jejich úloha v procesu klinického hodnocení      

Petr Janda

9:45 – 11:15 Současná legislativa zabývající se klinickým hodnocením - výklad nového zákona o léčivech, změny oproti předchozí úpravě se zaměřením na monitory

Šárka Špeciánová

11:15 – 11:30 coffee break

11:30 – 12:15  Management a plánování klinického hodnocení, součinnost

s monitorem      

Aleš Horáček

12:15 – 13:00  Příprava monitorace a její provádění 

Aleš Horáček

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 14:45  Nejčastější problémy při provádění monitorací klinických hodnocení z pohledu auditora   

Pieter Guelen

14:45 – 15:30  Omyly a podvody při provádění KH a jak je odhalit, budoucnost klinického hodnocení léků  

Pieter Guelen

15:30 – 15:45 tea break

15:45 – 16:30 Nové trendy v technikách monitorace  

Aleš Horáček

 

 


 

INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ, REVMATOLOGIE

 

Odborný garant:  MUDr. Antonín Malina, PhD, MBA

Místo akce: Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 4  

Datum konání: 20. května 2008

 

9:00 – 9:15 Postgraduální vzdělávání        

9:15 – 10:15 Současné trendy zdravotnické legislativy, návaznost na problematiku KHL  

JUDr. Ondřej Dostál

10:15 – 10:30  káva

10:30 – 12:00 Současná právní úprava provádění KHL v EU a v České republice, KHL v praxi z pohledu právníka, smluvní zajištění průběhu KHL

JUDr. Šárka Špeciánová

12:00 – 13:00 oběd 

13:00 – 14:00 KHL v oboru revmatologie         

MUDr. Petr Kopsa, revmatologické oddělení FTNsP

14:00 – 15:00 Možnosti použití neregistrovaného léčivého přípravku se zaměřením na klinické hodnocení a výzkumné projekty v oblasti interního lékařství (SÚKL)

MUDr. Alice Němcová

15:00 – 15:15 káva

15:15 – 15:45 Design a jednotlivé typy KHL

 MUDr. Aleš Horáček

15:45 – 16:15 Rozmanitost úhlů pohledu na KHL z pozice sponzora studie

MUDr. Jiří Stanek

16:15 Diskuze – problémy KHL v interním lékařství

 

 


 

NEUROLOGIE

 

Odborný garant:  MUDr. Antonín Malina, PhD, MBA

Místo akce: Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 4  

Datum konání: 29. dubna 2008

 

9:00 – 9:15 Postgraduální vzdělávání        

9:15 – 10:15 Současné trendy zdravotnické legislativy, návaznost na problematiku KHL 

JUDr. Ondřej Dostál

10:15 – 10:30  káva

10:30 – 12:00 Současná právní úprava provádění KHL v EU a v České republice, KHL v praxi z pohledu právníka, smluvní zajištění průběhu KHL

JUDr. Šárka Špeciánová

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 14:00 KHL v oboru neurologie         

Neurologická klinika FTN/IPVZ

14:00 – 15:00 Možnosti použití neregistrovaného léčivého přípravku se zaměřením na klinické hodnocení a výzkumné projekty v oblasti kardiologie (SÚKL)

MUDr. Alice Němcová

15:00 – 15:15 káva

15:15 – 15:45 Design a jednotlivé typy KHL

 MUDr. Aleš Horáček

15:45 – 16:15 Rozmanitost úhlů pohledu na KHL z pozice sponzora studie

MUDr. Jiří Stanek

16:15 Diskuze – problémy KHL v neurologii

 

 


 

 

 

European Pharma School (EPS) a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

pořádají interdisciplinární seminář

Legislativní a praktické aspekty ve zdravotnictví v roce 2008:

Zdravotnická legislativa

 

Odborný garant:  MUDr. Antonín Malina, PhD, MBA

Místo akce: Kongresové učebna Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha 4, Vídeňská 800

Datum konání: 9. dubna 2008

 

Účastnický poplatek:

4.000,- Kč (farmaceutické firmy)

2.200,- Kč (lékaři, výzkumníci, kliničtí pracovníci, státní zaměstnanci)*

 

Přihlášky: www.portal.ipvz.cz, č. akce: 294081274, bankovní spojení: 19535 – 101/0100, v. s. : 294081274 (potvrzení platby předložte při prezenci).

Absolventi semináře získají certifikát IPVZ a EPS a příslušný počet bodů ČLK.

Program: 

9.00 - 10.00  Postgraduální vzdělávání - MUDr. Antonín Malina, PhD, MBA.

10.00 - 10.45 Právní úprava postgraduálního  vzdělávání - JUDr. MUDr. Jolana Těšinová

10.45 - 11.00  káva

11.00 - 12.15 Informovaný souhlas, zdravotnická dokumentace a povinná mlčenlivost

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

12.15 - 13.00 oběd

13.00 - 14.30  Právní aspekty provádění klinického hodnocení léčiv - JUDr. Šárka Špeciánová

14.30 - 15.00 Změny ve zdravotnictví k 1.1.2008 - JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

15.00 - 15.45 Systém rozhodování o úhradách léčiv po 1.1.2008 - MUDr. Tomáš Doležal

15.45 - 16.00 káva

16.00 - 16.45  II. fáze reforem zdravotnictví, právní odpovědnost ve zdravotnictví, právní ochrana lékaře - JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

16.45 – 17.30 Právní odpovědnost v praxi - primář MUDr. Jiří Dostál

17.30   Závěr


European Pharma School (EPS) a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

pořádají interdisciplinární seminář

Legislativní a praktické aspekty provádění klinického hodnocení léčiv (KHL) ve specifické indikaci:

KARDIOLOGIE

 

Odborný garant: prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

Místo akce: Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 4     

Datum konání: 19. února 2008

 

Absolventi semináře získají certifikát IPVZ a EPS a příslušný počet bodů ČLK.

 

Program semináře:

 

9:00  –  9:15    Postgraduální vzdělávání - prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.

9:15  –  10:30  Současné trendy zdravotnické legislativy, návaznost na problematiku KHL 

JUDr. Ondřej Dostál

10:30 – 10:45  káva

10:45 – 12:15 Současná právní úprava provádění KHL v EU a v České republice, KHL v praxi z pohledu právníka, smluvní zajištění průběhu KHL - JUDr. Šárka Špeciánová

12:15 – 13:00 oběd

13:00 – 14:00  Klady a úskalí EBM v kardiologii  - prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc.

14:00 – 15:00 Možnosti použití neregistrovaného léčivého přípravku se zaměřením na klinické hodnocení a výzkumné projekty v oblasti kardiologie (SÚKL) -  MUDr. Alice Němcová

15:00 – 15:15 káva

15:15 - 16:15 Etické komise a jejich úloha v klinických studiích - MUDr. Věra Strnadová, CSc.

16:15 - 17:00 Diskuze – problémy KHL v kardiologii

17:00                 Závěr

 

 


 

 

European Pharma School (EPS) a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

pořádají interdisciplinární seminář

Legislativní a praktické aspekty provádění klinického hodnocení léčiv (KHL) ve specifické indikaci:

PEDIATRIE

 

 

Odborný garant: prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

Místo akce: Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 4     

Datum konání: 22. ledna 2008

 

Absolventi semináře získají certifikát IPVZ a EPS a příslušný počet bodů ČLK.

 

Program semináře:

 

9:00  –  9:15    Postgraduální vzdělávání - prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

9:15  –  10:15  Současné trendy zdravotnické legislativy, návaznost na problematiku KHL 

JUDr. Ondřej Dostál

10:15 – 10:30  káva

10:30 – 12:00 Současná právní úprava provádění KHL v EU a v České republice, KHL v praxi z pohledu právníka, smluvní zajištění průběhu KHL - JUDr. Šárka Špeciánová

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 14:15  Problematika KHL v oboru pediatrie - Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

14:15 – 15:00 Možnosti používání neregistrovaných léčiv včetně KHL a etické aspekty (SÚKL, etické komise) - MUDr. Věra Strnadová, CSc.

15:00 – 15:15 káva

15:15 - 16:00 Design a jednotlivé typy KHL - MUDr. Petr Janda, MUDr. Aleš Horáček

16:00 – 16:15  Rozdíl mezi představami sponzora o studii a běžnou praxí, výhledy a perspektivy KHL v oboru pediatrie – vědeckovýzkumný aspekt a pohled zástupce farmaceutického průmyslu -

 Farmaceutická společnost/CRO

16:15 – 16:45  Panelová diskuze – problémy KHL v pediatrii

16:45                 Závěr

 


 

 

MONITORACE PRO POKROČILÉ

 

Termín konání:  13. listopadu 2007 od 9 do 16:30 hodin

Místo konání: Konferenční centrum CITY Pankrác

Cena semináře:  9.500,- Kč 

Bankovní spojení: č. 176459683/0600, v. s. 0413112007 (kód kurzu)

 

Přednášející:

Dr. Pieter Guelen - EUCROF, nezávislý auditor (Nizozemí)

MUDr. Petr Janda, MUDr. Aleš Horáček - European Pharma School

 

Seminář je určen monitorům, zaměstnancům farmaceutických firem, CRO a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti, kteří se chtějí zdokonalit v oblasti monitorace.

 

Program semináře:

9:00 – 9:45 Monitorace a monitor – jejich úloha v procesu klinického hodnocení (PJ)

9:45 – 10:30 Současná legislativa zabývající se klinickým hodnocením a její změny (PG)

10:30 – 11:15 Management a plánování klinického hodnocení, součinnost

s monitorem (PJ)

11:15 – 11:30 coffee break

11:30 – 13:00 Příprava monitorace a její provádění (AH)

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 14:45 Nejčastější problémy při provádění monitorací klinických hodnocení z pohledu auditora (PG)

14:45 – 15:30 Omyly a podvody při provádění KH a jak je odhalit (AH)

15:30 – 15:45 tea break

15:45 – 16:30 Budoucnost klinického hodnocení léků, nové trendy v technikách monitorace (PG, AH, PJ)

 


 

 

 

European Pharma School (EPS) a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

pořádají interdisciplinární seminář

Legislativní a praktické aspekty provádění klinického hodnocení léčiv (KHL) ve specifické indikaci:

NEFROLOGIE A UROLOGIE

 

 

Odborný garant: prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

Místo akce: Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 5     

Datum konání: 20. listopadu 2007

 

Absolventi semináře získají certifikát IPVZ a EPS a příslušný počet bodů ČLK.

 

Moderátorka: MUDr. Věra Strnadová, CSc.

 

Program semináře:

 

9:00  –  9:15    Postgraduální vzdělávání - prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

9:15  –  10:15  Současné trendy zdravotnické legislativy, návaznost na problematiku KHL  - JUDr. Ondřej Dostál

10:15 – 10:30  káva 

10:30 – 12:00 Současná právní úprava provádění KHL v EU a v České republice, KHL v praxi z pohledu právníka, smluvní zajištění průběhu KHL - JUDr. Šárka Špeciánová

12:00 – 13:00 Problematika KHL v nefrologii - prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 14:30 Design a jednotlivé typy KHL - MUDr. Petr Janda, MUDr. Aleš Horáček

14:30 – 15:15 Možnosti používání neregistrovaných léčiv včetně KHL a etické aspekty (SÚKL, etické komise) - MUDr. Věra Strnadová, CSc.

15:15 – 15:30 káva

15:30 – 16:00 Specifika nefrologie a urologie z hlediska KHL - prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

16:00 – 16:15  Rozdíl mezi představami sponzora o studii a běžnou praxí, výhledy a perspektivy KHL v oboru nefrologie a urologie – vědeckovýzkumný aspekt a pohled zástupce farmaceutického průmyslu 

 Farmaceutická společnost/CRO

16:15 – 16:45  Panelová diskuze – problémy KHL v nefrologii a urologii

16:45                 Závěr

 

 


 

 

European Pharma School (EPS) a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

pořádají interdisciplinární seminář

Legislativní a praktické aspekty provádění klinického hodnocení léčiv (KHL) ve specifické indikaci:

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

 

Odborný garant: prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

Moderátorka: MUDr. Věra Strnadová, CSc.

 

Místo akce: Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 4     

Datum konání: 23. října 2007

 

Program semináře:

 

9:00                Úvod

9:05 – 9:50    Současné trendy zdravotnické legislativy, návaznost na problematiku KHL

JUDr. Ondřej Dostál

9:50 – 11:20  Současná právní úprava provádění KHL v EU a v České republice, KHL v praxi

z pohledu právníka, smluvní zajištění průběhu KHL - JUDr. Šárka Špeciánová

11:20 – 11:30  káva

11:30 – 12:15  Problematika klinického hodnocení antimikrobiálních preparátů – pohled zadavatele 

 MUDr. Jiří Stanek

12:15 – 13:15  Možnosti používání neregistrovaných léčiv včetně KHL a etické aspekty (SÚKL, etické komise) - MUDr. Věra Strnadová, CSc.

13:15 – 14:15  oběd

14:15 – 15:00  Postgraduální vzdělávání v oblasti infekčních onemocnění, problematika antiretrovirových léčebných přípravků - MUDr. Ladislav Machala, PhD.

15:00 – 15:45  Specifika infekčních onemocnění z hlediska KHL (vývoj a registrace nových     antibiotik, problémy při určování doporučovaného dávkování, nedostatky komparativních studií)

Doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

15:45 – 16:00  káva

16:00 – 17:00  Panelová diskuze – problémy KHL v oblasti infekčních onemocnění

17:00                 Závěr

 

 


 

European Pharma School (EPS) a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

pořádají interdisciplinární seminář

Legislativní a praktické aspekty provádění klinického hodnocení léčiv (KHL) ve specifické indikaci:

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

 

 

Odborný garant: prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

Místo akce: Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15, učebna č. 5     

Datum konání: 11. prosince 2007

 

Účastnický poplatek:

6.500,- Kč (farmaceutické firmy a CRO)

2.500,- Kč (lékaři, výzkumníci, kliničtí pracovníci) - * cena pro 1 oddělení, možno přihlásit k účasti až 3 pracovníky

 

Program semináře:

 

9:00  –  9:45    Postgraduální vzdělávání - prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

9:45  –  10:45  Současné trendy zdravotnické legislativy, návaznost na problematiku KHL 

JUDr. Ondřej Dostál

10:45– 11:00  káva

11:00 – 12:30 Současná právní úprava provádění KHL v EU a v České republice, KHL v praxi z pohledu právníka, smluvní zajištění průběhu KHL - JUDr. Šárka Špeciánová

12:30 – 13:00 Design a jednotlivé typy KHL - MUDr. Petr Janda, MUDr. Aleš Horáček

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 15:00 Možnosti používání neregistrovaných léčiv včetně KHL a etické aspekty (SÚKL, etické komise) - MUDr. Věra Strnadová, CSc.

15:00 – 15:15 káva

15:15 – 16:30 Specifika gynekologie z hlediska KHL - MUDr. Petr Křepelka

16:30 – 16:45  Rozdíl mezi představami sponzora o studii a běžnou praxí, výhledy a perspektivy KHL v oboru gynekologie – vědeckovýzkumný aspekt a pohled zástupce farmaceutického průmyslu 

 Farmaceutická společnost/CRO

16:45 – 17:00  Panelová diskuze – problémy KHL v gynekologii

17:00                 Závěr

 

 
EUROPEAN PHARMA
SCHOOL, s.r.o.

U Družstva Práce 734/43

Praha 4 - Podolí

tel.: +420 602 781 898

info@eps-eu.com

www.eps-eu.com


Novinky

Pro skupinky 4-7 osob uspořádáme na klíč malý cyklus seminářů

MINIMUM FARMACEUTICKÉ MEDICÍNY.

Více informací zde.


EPS úspěšně ukončila
v rámci operačního programu adaptabilita projekt:

Vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti přenosu biomedicínských technologií do praxe

pro ÚEM AV ČR.

 


 
European Pharma School