Granty


 

 

V současné době zajišťuje European Pharma School v rámci projektu:  „Vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti přenosu biomedicínských technologií do praxe“ vzdělávací program pro Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR. V rámci tohoto vzdělávání již proběhly následující přednášky a semináře:

 

1. blok:   Preklinická hodnocení ve vazbě na základní výzkum

Preklinická hodnocení ve vazbě na základní výzkum

přednášející: RNDr. Petr Stránský, Ing. J. Tille - SÚKL

 

STEM CELL PRE-CLINICAL PROGRAM

přednášející: dr. Pieter Guelen

 

TEACHING PROGRAM ON STEM CELLS (AN INTERACTIVE WORKSHOP)

přednášející: prof. Alan Tyndall, dr. Kim Champion

 

 

 

 

2. blok:   Klinické zkoušení výsledků základního výzkumu jako podklad pro registraci nového přípravku

 

Správná klinická praxe (GCP) a současná česká a mezinárodní  legislativa se zaměřením na somatobuněčnou terapii

přednášející: MUDr. Aleš Horáček, MUDr. Petr Janda

 

Požadavky SÚKL na provádění klinického hodnocení se zaměřením na    somatobuněčnou terapii, typy klinického hodnocení nutných pro registraci  somatobuněčného léčiva

přednášející: MUDr. Alice Němcová, Ing. Ivana Haunerová - SÚKL

 

Organizace klinického hodnocení fází I - III, role externích spolupracovníků, podíl statistického hodnocení, CRO, statní orgány a jejich role v procesu
Základní typy protokolů pro klinické studie fází I – III nutných pro udělení registračního rozhodnutí pro nové léčivo (se zaměřením na somatobuněčnou terapii)

přednášející: MUDr. Aleš Horáček, Dr. Pieter Guelen

 

Dokumentace a vedení klinického hodnocení fází I – III (on site dokumentace, zpracování dokumentů, monitorace atd.)
Statistické zpracování klinického hodnocení a data management
Výstupy klinického hodnocení fázi I – III, závěrečná zpráva, pozice výsledků klinického hodnocení v rámci registrační dokumentace

přednášející: MUDr. Aleš Horáček, Dr. Pieter Guelen

 
EUROPEAN PHARMA
SCHOOL, s.r.o.

U Družstva Práce 734/43

Praha 4 - Podolí

tel.: +420 602 781 898

info@eps-eu.com

www.eps-eu.com


Novinky

Pro skupinky 4-7 osob uspořádáme na klíč malý cyklus seminářů

MINIMUM FARMACEUTICKÉ MEDICÍNY.

Více informací zde.


EPS úspěšně ukončila
v rámci operačního programu adaptabilita projekt:

Vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti přenosu biomedicínských technologií do praxe

pro ÚEM AV ČR.

 


 
European Pharma School