Partneři


 

 

Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), dříve Ústav pro doškolování lékařů (ÚDL) a později Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF), byl zřízen roku 1953 jako rozpočtová organizace podřízená Ministerstvu zdravotnictví. Hlavní a nejrozsáhlejší činností Institutu je pedagogická činnost, která spočívá jednak v přípravě a vlastní realizaci dalšího vzdělávání různého typu, určení a odbornosti, jednak v přípravě a v organizaci atestačních zkoušek lékařů a farmaceutů a jiných odborných pracovníků a z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR také aprobačních zkoušek cizinců. Kromě tradičních atestací probíhá v Institutu celá řada nových ucelených vzdělávacích programů, které jsou zakončeny ověřováním znalostí (ústním pohovorem, testem znalostí aj.).

 

Každoročně Institut organizuje více jak 2 000 vzdělávacích akcí pro téměř 25 000 lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví. Institut se podílí také na činnosti koncepční, metodické, vědecko-výzkumné a konzultační, úzce spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR, lékařskými fakultami, NCO NZO v Brně a dalšími vzdělávacími institucemi. Ve své činnosti pedagogické a vědecké úzce spolupracuje rovněž s odbornými společnostmi (Česká lékařská společnost J.E. Purkyně a jiné), profesními organizacemi (Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, Česká stomatologická komora a jiné), ale také s odbornými a profesními organizacemi v zahraničí.

 

www.ipvz.cz

 

Unie studentů farmacie

Unie studentů farmacie (USF) je studentskou organizací působící při Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity. Unie byla založena 28.3.1994.  Jejím posláním je propagovat profesionální růst členů formou rozšiřování a doplňování odborného vzdělání, pomáhat při reprezentaci a rozmístění svých členů v praxi doma i v zahraničí, aktivně spolupracovat s dalšími studentskými i odbornými organizacemi u nás i v zahraničí a v neposlední řadě zajišťovat kulturní a společenské zázemí pro své členy. Zároveň usnadňuje komunikaci mezi vedením fakulty a studenty.

 

www.usf.cz
EUROPEAN PHARMA
SCHOOL, s.r.o.

U Družstva Práce 734/43

Praha 4 - Podolí

tel.: +420 602 781 898

info@eps-eu.com

www.eps-eu.com


Novinky

Pro skupinky 4-7 osob uspořádáme na klíč malý cyklus seminářů

MINIMUM FARMACEUTICKÉ MEDICÍNY.

Více informací zde.


EPS úspěšně ukončila
v rámci operačního programu adaptabilita projekt:

Vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti přenosu biomedicínských technologií do praxe

pro ÚEM AV ČR.

 


 
European Pharma School