Profil


 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

naše motto Jedna Evropa, jedno vzdělání vyjadřuje nutnost jednotného přístupu ke klinickému hodnocení léčiv a k celé problematice vývoje, registrace a uvedení léku na trh. Pouze dobrá znalost českého prostředí a ucelený mezinárodní přehled dané problematiky zajistí nezbytnou odbornou kvalifikaci a následnou certifikaci postgraduálního vzdělání uznatelnou ve všech státech Evropské unie.

  

Klademe velký důraz na prolínání národního pohledu s přístupem a zkušenostmi významných zahraničních pracovišť. Snažíme se velmi úzce spolupracovat s European Agency for the Evaluation of Medical Products (EMEA), která poskytuje odbornou pomoc při přípravě seminářů. Kromě dalších odborníků ze zahraničních institucí (Cardiff University - Department of Pharmaceutical Medicine, European Association of CRPs - EUCROF,  British Association of Pharmaceutical Physicians - BrAPP) se na výuce podílejí i nejlepší specialisté z oboru farmaceutické medicíny a farmaceutického marketingu z České republiky.

  

Věříme, že naše výukové programy naleznou pozitivní odezvu a velmi se těšíme na setkání s Vámi během některého z našich výukových programů.

 

                                                                      

 

 

 
EUROPEAN PHARMA
SCHOOL, s.r.o.

U Družstva Práce 734/43

Praha 4 - Podolí

tel.: +420 602 781 898

info@eps-eu.com

www.eps-eu.com


Novinky

Pro skupinky 4-7 osob uspořádáme na klíč malý cyklus seminářů

MINIMUM FARMACEUTICKÉ MEDICÍNY.

Více informací zde.


EPS úspěšně ukončila
v rámci operačního programu adaptabilita projekt:

Vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti přenosu biomedicínských technologií do praxe

pro ÚEM AV ČR.

 


 
European Pharma School