Vědecká rada


 

 

Členové:

 

dr. Pieter Guelen – EUCROF

MUDr. Aleš Horáček – European Pharma School

MUDr. Tomáš Hauser – Zentiva

MUDr. Petr Janda – European Pharma School

Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. – Farmakologický ústav 3. LF

MUDr. Antonín Malina, PhD., MBA – IPVZ

MUDr. Petr Malý – Fakultní Thomayerova nemocnice

prof. Sam Salek – Welsh School of Pharmacy

MUDr. Jiří Stanek

MUDr. Ivana Stivínová – European Pharma School

MUDr. Věra Strnadová, CSc.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – 3. LF UK

Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. – Farmakologický ústav 2. LF UK

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – 1. LF UK

 
EUROPEAN PHARMA
SCHOOL, s.r.o.

U Družstva Práce 734/43

Praha 4 - Podolí

tel.: +420 602 781 898

info@eps-eu.com

www.eps-eu.com


Novinky

Pro skupinky 4-7 osob uspořádáme na klíč malý cyklus seminářů

MINIMUM FARMACEUTICKÉ MEDICÍNY.

Více informací zde.


EPS úspěšně ukončila
v rámci operačního programu adaptabilita projekt:

Vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti přenosu biomedicínských technologií do praxe

pro ÚEM AV ČR.

 


 
European Pharma School